Can Ramonet és una masia del segle XVI, situada al Parc Natural del Garraf, formada per 5 cases i amb més d’una hectàrea de vinyes dedicada als visitants. És un paratge ideal per acollir famílies o grups i creiem important que qui vingui a Can Ramonet, ja sigui a passar unes vacances o fer una celebració o esdeveniment, conegui l’entorn en què ens trobem.

La zona del Garraf és una zona amb clima mediterrani i amb pluges escasses però torrencials. La vegetació més típica és un matollar dens on domina el garric i el llentiscle i on creix el margalló. El paisatge per tant és força abrupte i juntament amb el fet que la Casa es troba en un sòl rural, ens fa adoptar una sèrie de mesures de sostenibilitat que fan que tinguem el màxim respecte per l’entorn i que el anteposem a vegades, a les demandes de possibles clients.

TURISME, QUALITAT AMBIENTAL:

A Can Ramonet procurem que l’estada es realitzi amb el màxim respecte pel paratge que ens envolta. En aquest sentit demanem als visitants el mateix respecte i treball que realitzem a la Masia.

ESTALVI D’AIGUA:

Can Ramonet ha adoptat una sèrie de mesures amb l’objectiu d’estalviar aigua. Aquestes mesures són del tot necessàries a la Comarca del Garraf donada la poca pluviositat. Aquestes mesures es caracteritzen per: – Incorporació de dispositiu d’interrupció de descàrrega en els inodors. – Reaprofitament d’aigües grises (bany i dutxa) per a la seva utilització a les cisternes de vàter. – Recollida i cloració d’aigües de pluja per a consum humà. – Depuració Biològica i separació de greixos per a les aigües de cuina i de la resta de dispositius i reutilització posterior per a reg del jardí. – Aprofitament de la vegetació autòctona per al jardí.

ESTALVI D’ENERGIA:

Can Ramonet fa una aposta important per l’estalvi energètic. Així, a més d’aprofitar l’important efecte aïllant de les parets de més de 60 cm de l’exterior, s’ha procedit a aïllar convenientment el sostre de tota la zona restaurada.Las finestres disposen de porticons de fusta a fi de millorar el seu aïllament. A més, l’aigua calenta sanitària i la calefacció es generen principalment mitjançant energia solar tèrmica.

INTEGRACIÓ PAISSAGÍSTICA I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONIO:

Els materials emprats en la rehabilitació de la casa són majoritàriament fruit del reaprofitament dels materials ja existents en la pròpia edificació. La resta són materials que intenten respectar al màxim l’arquitectura singular de tota l’edificació i de la zona, amb una integració en el paisatge. A més, hem iniciat un programa de recuperació d’estris i maquinària per mostrar l’activitat que es realitzava a la Masia.

GESTIÓ DE RESIDUS:

Can Ramonet disposa de contenidors on se separen els residus valoritzables, com vidre, paper, cartró, plàstics, brics, llaunes i matèria orgànica. Properament iniciarem el tractament de les deixalles orgàniques per fer compost. També es recull qualsevol altre tipus de residu com piles o pintures, que són transportats a la deixalleria que Sant Pere de Ribes té a Roquetes. En cas que tingui algun producte o envàs tòxic o desconegut, tan sols cal que ens ho faci saber i nosaltres ja el portarem a la deixalleria.

ELS SONS:

A part del soroll de la maquinària agrícola, a Can Ramonet intentem minimitzar el soroll; tots hem de procurar que sigui així, fins i tot durant les celebracions.

CONTACTA HOY CON NOSOTROS

Reserva tus próximas vacaciones!

RESERVA AHORA